Internet zabíja u detí myslenie

Veľmi nelichotivo sa o internete vyjadruje americký počítačový expert a filozof Joseph Weizenbaum, ktorý v 60. rokoch priviedol na svet program Eliza analyzujúci reč. Na svojom súčasnom prednáškovom turné sa Weizenbaum vytasil s názorom.


Že internet je len hromadou informačného smeti

Ktorá človeka zvádza k sebapreceňovaniu. "Nie je ničím iným ako obrovským hnojísk, v ktorom je možné len tu a tam objaviť perly, " tvrdí emeritný vedec z Massachusettského technologického inštitútu. "Aby však k tomu došlo, musí užívateľ vedieť klásť správne otázky. "

Naše presvedčenie o tom

Že žijeme vo veku informácií, pretože máme k dispozícii internet a vyhľadávač Google, je podľa jeho názoru úplne iluzórne. A predstava, že ľudia majú teraz k dispozícii všetky informácie zhromaždené ľudstvom počas celej jeho existencie, zavádzajúce. Žiadny ten najdokonalejší computer nie je schopný odovzdať naozaj rozodující informácie. "Ide o prácu našej hlavy, " vysvetľuje Joseph Weizenbaum, "ktorá až po náležitej interpretácii vytvára zo znakov, ktoré sa objavujú na monitore, skutočnú hľadanú informáciu. " Za najdôležitejšiu ľudskú vymoženosť preto považuje schopnosť kritického a tvorivého myslenia a sústredeného načúvanie.

Aj preto je ostro proti tomu

Aby sa do styku s počítačom predčasne dostávali malé deti. "Robí im z mozgu lekvár, " hovorí nekompromisne. A dokladá to na trendu, ktorý sa čoraz častejšie objavuje medzi žiakmi vyšších stupňov škôl. Značná časť z nich už totiž nevie písať kreatívnym spôsobom ak vypracovanie domácich úloh využíva počítač, s ktorého pomocou je bezmyšlienkovite zostavuje. Ani študenti prestížnych univerzít nie sú výnimkou. Zhruba štvrtina z nich už nedokáže pracovať sama a napísať niečo vlastného. (Plus)

Internet zabíja u detí myslenie


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky