So svojím sexuálnym životom je nespokojný každý druhý človek

Pfizer Inc, Paríž, 6. apríla 2006. Spoločnosť Pfizer na medzinárodnú urologickej konferencii zverejnila výsledky prieskumu, ktorý prebiehal po dobu 7 mesiacov v 27 krajinách sveta a ktorého sa zúčastnilo 12 563 žien a mužov vo veku 25 až 74 rokov.


Najprekvapivejším zistením prieskumu s názvom Global Better Sex Survey (GBSS) bol fakt, že so svojím sexuálnym životom je nespokojný každý druhý muž či žena. Prieskum ďalej zistil, že kvalitný sexuálny život ovplyvňujú vo väčšej miere fyzické faktory než faktory psychologické.

Čo prieskum ďalej odhalil?

Najspokojnejší so svojím sexuálnym životom sú obyvatelia Mexika (75% respondentov je veľmi spokojných).
GBSS odhalil, že respondenti majú sex v priemere 6,47 x do mesiaca, z toho muži 6,56 x a ženy 6,38 x.
69% respondentov uviedlo, že kvalitný sexuálny život považujú za základ šťastného manželstva a silných partnerských vzťahov. Prieskum pritom neodhalilo žiadnu jasnú spojitosť medzi frekvenciou sexuálnych aktivít a spokojnosti so sexuálnym životom. Ako príklad bol uvedený rozdiel v spokojnosti amerických a anglických mužov - zatiaľ čo frekvencia pohlavného stykov je u mužov v oboch krajinách porovnateľná, so svojím sexuálnym životom je spokojných 53% Američanov v porovnaní s 38% Angličanov.
Približne 39% mužov a 27% žien uviedlo, že majú menej sexu než by chceli.
Dosiahnutie kvalitnej erekcie považujú muži rovnako ako ženy za rozhodujúci faktor pre zdravý sexuálny život a partnerské vzťahy.

  • Menej ako 2/3 mužov odpovedalo, že sú schopní vždy dosiahnuť kvalitnú erekciu.
  • Len 43% percent mužov odpovedalo, že je veľmi spokojných s kvalitou svojej erekcie.
  • 62% mužov ďalej odpovedalo, že majú záujem nájsť spôsob ako skvalitniť svoj sexuálny život

Práve dva predposledný ukazovatele sú v súlade aj so štatistikami týkajúcimi sa Českej republiky, kde poruchou erekcie, tzv erektilnou dysfunkciou, trpí každý druhý muž starší 35 rokov. Čo sa týka posledného faktora - len 10% slovenských mužov problém s poruchou erekcie rieši návštevou lekára.

So svojím sexuálnym životom je nespokojný každý druhý človek


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky